Το Κάστρο Κοκκινιάς

  • 0

Το Κάστρο Κοκκινιάς

Το Κάστρο Κοκκινιάς Πρόκειται για οχυρωμένο οικισμό που είναι όμως άγνωστος, ανεξερεύνητος και παραμελημένος. Κάποια στοιχεία δείχνουν ότι κτίστηκε μάλλον επί Φραγκοκρατίας τον 13ο ή, το πολύ, τον 14ο αιώνα.

Τα τείχη αναπτύσσονται σε μήκος περίπου ± 300 μ.. Παρουσιάζουν σημαντικές αυξομειώσεις ως προς το ύψος τους, με ανώτερο τα 2,50 μ. Το πάχος τους φτάνει το 1,5 μ. Τα τείχη ακολουθούν σχετικά ευθύγραμμη πορεία, ενώ σε πολλά μέρη έχουν υποχωρήσει.
Στο μέσο περίπου της νότιας πλευράς διαμορφώνεται, εξωτερικά του τείχους και σε επαφή με αυτό, ημικυκλική προεξοχή, που σώζεται σε επίπεδο θεμελίων. Είναι πιθανό να πρόκειται για πύργο, που θα κάλυπτε αμυντικά την πλευρά αυτή. Στο εσωτερικό της προεξοχής διακρίνονται επίσης ίχνη από υδραυλικό κονίαμα, ένδειξη για την ύπαρξη κινστέρνας στο εσωτερικό του πύργου. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε αυτό το σημείο, στον χώρο εσωτερικά του τείχους, βρίσκονται δύο ακόμα μικρά κτίσματα, τα τοιχώματα των οποίων καλύπτονται επίσης με υδραυλικό κονίαμα.

Στη ΝΔ πλευρά, το τείχος σχηματίζει άνοιγμα πλάτους 1,50 μ. Το άνοιγμα αυτό δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα τυχαίου ρήγματος, αφού οι παρειές του είναι μάλλον προσεκτικά δομημένες. Πιθανόν να πρόκειται για πυλίδα, που όμως – όπως διακρίνεται – κλείστηκε σε μεταγενέστερη οικοδομική φάση. Πάνω από την πυλίδα σώζονται κρημνισμένα τμήματα του υπερκείμενου τείχους.
Χαρακτηριστικό της τοιχοδομίας της Κοκκινιάς είναι η ακανόνιστη χρήση αργών λίθων διαφόρων μεγεθών, χωρίς καμία προσπάθεια κανονικότητας στην τοποθέτηση (αργολιθοδομή). Συχνά μάλιστα πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους πέτρες από το φυσικό πέτρωμα της περιοχής. Το συνδετικό κονίαμα έχει αποπλυθεί λόγω της διάβρωσης της βροχής, σώζεται εντούτοις καθαρά στον πυρήνα του τείχους. Σε ορισμένα τμήματα, όπου διατηρείται το κονίαμα της εξωτερικής πλευράς, παρατηρείται στην κατασκευή χρήση κεραμίδων.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Google+0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Το Hotel Methanion τηρεί τα μετρά  κατά του COVID19.

Το CHEK IN θα γίνεται πρωί 8,30-14,30 & Απόγευμα 15,30-21,30

ΤΟ CHEK OUT θα γίνεται αυστηρά μέχρι τις  11:30

Αποφεύγουμε το καθημερινό καθαρισμό πάρα μονο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

Για την αποφυγή της επαφής των εργαζόμενων καθαριότητας με πιθανόν κρούσμα

Εκ τησ διευθύνσεως με εκτίμηση Μαρία Κασιμάτη.

Βάσει του νομου4514/18 ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το φόρο διαμονής που ανέρχεται σε 0,50 ευρώ  ανά διανυκτέρευση